Forside > Arbejde PJECE.DK: Pjecer på Nettet

Arbejde

Ansættelsesbevis
Hvem har krav på et ansættelsesbevis? Hvad skal ansættelsesbeviset indeholde? Følger af arbejdsgiverens manglende overholdelse af reglerne.

Forfatter/udgiver: Arbejdsgiverforeningen KA

Dagpenge
Hvornår kan man få dagpenge. Udbetaling og satser.

Forfatter/udgiver: ASE

Fritstilling og suspension
Fritstilling. Suspension. Hvis du er suspenderet med rådighedsforpligtelse. Suspension og ferie.

Forfatter/udgiver: Lederne

Hvad er en arbejdsskade?
Arbejdsulykker. Erhvervssygdomme.

Forfatter/udgiver: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Klage over forskelsbehandling
Kønsdiskriminering. Racediskrimination. Forskelsbehandling på grund af tro og religion. Politisk diskriminering. Aldersdiskriminering. Diskrimination på grund af handicap.

Forfatter/udgiver: Beskæftigelsesministeriet

Konkurrenceklausuler
Hvad er en konkurrenceklausul. Hvornår gælder en konkurrenceklausul. Hvor længe gælder en konkurrenceklausul. Hvordan bliver man kompenseret. Hvad sker der, hvis man selv siger op. Hvad sker der, hvis man bliver sagt op.

Forfatter/udgiver: Lederne

Orlov
Under hvilke betingelser kan man holde orlov fra sit arbejde? Orlov uden løn. Fravær af familiemæssige årsager. Frihed til borgerligt ombud.

Forfatter/udgiver: Lederne

PJECE.DK: Pjecer på Nettet