Forside > Sundhed og helbred PJECE.DK: Pjecer p Nettet

Sundhed og helbred

Erstatning efter fejlbehandling
Fejlbehandling på hospital eller hos læge. Erfaren specialist ville have handlet anderledes. Svigt af teknisk udstyr. Anden behandlingsmetode. Rimelighed.

Forfatter/udgiver: TAX.DK

Erstatning ved bivirkninger ved et lægemiddel
Skade ved medicinbivirkninger. Tabt arbejdsfortjeneste. Helbredsudgifter. Svie og smerte. Varigt mn. Tab eller forringelse af erhvervsevne.

Forfatter/udgiver: TAX.DK

Personskadeerstatning
Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Svie og smerte. Erstatning for varigt mn. Erstatning for erhvervsevnetab.

Forfatter/udgiver: TAX.DK

PJECE.DK: Pjecer p Nettet