Forside > Virksomhed PJECE.DK: Pjecer på Nettet

Virksomhed

Anke af dom
Anke. Kære. Hvornår kan landsretten afvise en anke. Frist for anke og kære. Hvornår kan en dom ankes. Hvordan anker man en dom. Hvad koster det at anke. Hvordan kærer man sagsomkostningerne.

Forfatter/udgiver: Domstol.dk

Ansættelse af personale
Rekruttering. Stillingsanalyse. Ansøgerprofil. Stillingsannonce. Gennemgang af ansøgninger. Interview af ansøgere. Ansættelseskontrakt.

Forfatter/udgiver: Beierholm

Behandling af civile sager ved landsretterne

Forfatter/udgiver: Domstol.dk

Civile retssager
Stævning. Svarskrift. Forberedende retsmøde. Syn og skøn. Påstandsdokument. Ekstrakt. Hovedforhandling. Småsager.

Forfatter/udgiver: Domstol.dk

Ejendomsbeskatning
Ejendomsbeskatning for udelukkende erhvervsmæssigt anvendte erhvervsejendomme. Ejendomsbeskatning hvor ejendommen også tjener til bolig for ejeren.

Forfatter/udgiver: Tax.dk

Generationsskifte
Personligt drevet virksomhed. Anpartsselskab eller aktieselskab. Indbetaling på pensionsordning. Generationsskifte med skattemæssige succession.

Forfatter/udgiver: TAX.DK

Kapitalafkastordningen
Færre bogføringsmæssige krav. Fradrag for renteudgifter. Opsparing af overskud.

Forfatter/udgiver: TAX.DK

Konkurskarantæne
Hvornår kan man blive pålagt konkurskarantæne. Hvad gør man, hvis man ikke er enig i at skulle pålægges konkurskarantæne. Beskikkelse af advokat.

Forfatter/udgiver: Domstol.dk

Momsregistrering
Hvornår skal man registreres? Hvornår skal der betales moms? Hvornår får man refunderet moms?

Forfatter/udgiver: TAX.DK

Skattefri virksomhedsomdannelse
Skattefri virksomhedsomdannelse af anpartsselskab eller aktieselskab. Succession. Betingelser for skattefri virksomhedsomdannelse. Virksomhed med flere ejere.

Forfatter/udgiver: Tax.dk

Virksomhedsskatteordningen
Beskatning af overskud som kapitalindkomst. Opsparing af overskud i virksomheden. Fradrag for renteudgifter.

Forfatter/udgiver: TAX.DK

PJECE.DK: Pjecer på Nettet